Політика рівності

Політика рівності

Із підписанням договору про асоціацію із Європейським Союзом Україна взяла на себе цілу низку зобов’язань щодо інтеграції законодавства та правил для бізнесу. Основною метою цих новацій є приведення української правової системи у відповідність до стандартів ЄС. Одним із важливих блоків є заборона дискримінації у трудовій сфері.

Зокрема, додаток 39 Договору про асоціацію визначає шість директив Ради ЄС, які Україна повинна інтегрувати у національне законодавство протягом чотирьох років. Ці директиви спрямовані на заборону дискримінації та досягнення гендерної рівності на робочому місці через імплементацію цілої низки інструментів.

Для виконання критеріїв ЄС з антидискримінації у трудовій сфері фахівцями із захисту прав людини в Україні була адаптована західна модель протидії дискримінації – політика рівності (політика заборони дискримінації).

За останні десятиліття політика рівності зарекомендувала себе, як найоптимальніший та найдієвіший інструмент протидії дискримінації у трудовій сфері. Така політика стала частиною корпоративної культури більшості західних компаній та є надійним засобом захисту компанії від дорогих судових витрат. І якщо європейські компанії впроваджували таку політику десятиліттями, то Україна має на це лише чотири роки. Для того, аби допомогти українським компаніям швидко адаптуватись, ми розробили поради, які дозволять оперативно впровадити політику рівності та отримати від цього додаткові бонуси.

Глосарій

Дискримінація - ситуація, за якої особа та/або група осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, сексуальної орієнтації, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мови спілкування чи іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами у будь-якій формі, встановленій Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Позитивні дії - спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм Конституцією і законами України.

Політика рівності – набір правил та рішень, спрямованих на заборону дискримінації та створення рівних умов у трудовій сфері.

Процес впровадження політики рівності передбачає декілька етапів, залежно від особливостей організаційної структури компанії, сфер відповідальності, кількості персоналу та інших факторів. Ми рекомендуємо процес імплементації розділити на такі етапи:

 1. Підготовчий етап – визначення центру прийняття рішень;
 2. Розробка політики рівності – юридична схема та процедура;
 3. Затвердження внутрішніх нормативних документів;
 4. Інтеграція у систему навчання персоналу.

Підготовчий етап

На цьому етапі необхідно визначити відповідальних осіб та центр прийняття рішень. Зокрема, опираючись на організаційну структуру, необхідно знайти відповіді на такі запитання:

У чиїй компетенції затвердження політики рівності? Це може бути рада директорів, генеральний директор, HR-менеджер, начальник юридичного відділу, головний офіс компанії (якщо міжнародна корпорація).

Хто буде відповідальний за впровадження такої політики: HR-менеджер, безпосередньо керівник чи юридичний відділ?

Який орган буде розглядати конфлікти з працівником? Тобто хто входитиме до органу, який буде розглядати скарги працівника у випадку його дискримінації з боку колег або його безпосереднього керівника? До кого персонально повинен звернутись працівник із заявою про дискримінацію?

Для спрощення цього процесу ви можете зобразити відповіді схематично.

Розробка політики рівності

На цьому етапі Вам необхідно визначити, яким саме документом (чи групою документів) компанія буде впроваджувати заборону дискримінації. Зокрема, такими документами можуть бути:

 1. Положення «Про політику рівності/заборону дискримінації»;
 2. Регламент;
 3. Окремий розділ у внутрішній політиці рівності;
 4. Окремий розділ у колективному договорі;
 5. Розділ у корпоративній політиці.

Цей вибір залежить від практики конкретної компанії та набору тих документів, які регламентують взаємовідносини між компанією та працівниками (трудовим колективом). Необхідно зазначити, що важливо, аби ці положення були доступні для усіх працівників, містили чітку та прозору процедуру та були імплементовані у систему внутрішнього навчання.

Ваш вибір буде залежати від багатьох факторів, зокрема, від складності вашої організаційної структури (кількість працівників, єдиний офіс чи наявність регіональних структурних підрозділів, наявність HR-менеджера чи служби або її відсутність і т.д.)

Ми рекомендуємо Вам скористатись спеціальним модулем «Прийняти антидисркимінаційну політику» на сайті www.cei.org.ua. Цей модуль покликаний допомогти Вам сформувати політику рівності, враховуючи особливості Вашої компанії. Пройшовши чотири простих кроки, Ви отримаєте зразок політики у форматі .docx, готовий до затвердження.

Під час розробки політики рівності ми вам рекомендуємо звернути увагу на такі блоки:

Список ознак – спеціальний список, що визначає, за якими ознаками заборонена дискримінація у компанії. Список буває закритим (чіткий перелік ознак із певної кількості пунктів) та відкритим (містить словосполучення «та інші ознаки», що означає заборону дискримінації за будь-якими ознаками інакшості).

Зобов’язання роботодавця та працівника. Потрібно врахувати, що дискримінація та утиски можуть бути як на рівні «роботодавець – працівник», так і – «працівник – працівник».

Принципи поведінки. Потрібно врахувати, що «дискримінація» є доволі загальним поняттям і включає в себе такі підвиди: утиск, переслідування, підбурювання до дискримінації, цькування та інше.
Спеціально уповноважений орган –це  орган або уповноважена особа, до якої може звернутись працівник, відчувши на собі дискримінацію (утиск, переслідування, цькування).

Якщо Ви не маєте досвіду розробки такої політики, ми рекомендуємо Вам скористатись модулем «Прийняти антидисркимінаційну політику» за цим посиланням (розробка) та згенерувати «Положення про заборону дискримінації на робочому місці». Це положення було розроблене на основі найкращого досвіду західних компаній та адаптоване до українських реалій із урахуванням рекомендацій Ради ЄС 2000/78/EC від 27.11.2000р.

Затвердження внутрішніх нормативних документів

Після розробки політики рівності її необхідно затвердити та вбудувати у загальну систему внутрішніх нормативних документів компанії. Підписує таку політику особа, що відповідає за корпоративну політику, великі ж компанії затверджують це на рівні HR-департаменту.

У більшості випадків компанії створюють спеціальний підрозділ на корпоративному сайті та повідомляють майбутніх шукачів роботи (кандидатів) про чинну систему антидискримінації, розміщують список ознак, заборонених до дискримінації та навіть можливу позитивну дискримінацію (наприклад спеціальна квота для людей, які мають інвалідність, чи жінок).

Публічне розміщення повідомлення про чинну антидискримінаційну політику має декілька переваг:

 1. Формує сучасний, цивілізаційний та європейський погляд компанії. Як показали спеціальні дослідження, компаніям, які мають таку політику, значно легше залучити молодих, прогресивних та креативних працівників.
 2. Збільшує лояльність працівників компанії. Відчуття безпеки є одним з основних аспектів продуктивної роботи працівника.
 3. Дозволяє відкривати для себе нові маркетингові ринки. Як додатково знайти прихильних клієнтів через інструмент «Індекс корпоративної рівності» читайте тут.

Інтеграція у систему навчання персоналу

Прийняття політики рівності ще не є гарантією протидії дискримінації у робочому колективі. Щоб отримати всі бонуси і переваги від впровадження політики рівності, необхідно довести до відома працівників про таку політику та навчити їх користуватись таким інструментом.

Ми рекомендуємо Вам скористатись розділом «Навчальні матеріали» сайту www.cei.org.ua, що містить типовий тренінг для персоналу з питань протидії дискримінацій та відповідні відео-уроки, інтерактивні тести на перевірку знань персоналу, що перетворить Ваше навчання на веселу гру. 
У ході навчання необхідно дати інформацію працівникам із таких питань:

 1. Загальні відомості про дискримінацію (терміни, різновиди), історія питання;
 2. Чому дискримінація є негативним явищем та як воно може впливати на різні групи меншин? (жінок, людей із інвалідністю, сексуальні меншини);
 3. Система захисту працівників від дискримінації у вашій компанії;
 4. Нормативні документи, які регулюють це питання.

Більшість компаній включає відповідне навчання у загальну систему навчання як один із модулів корпоративної політики та щорічно пропрацьовує протидію дискримінації на навчальних тренінгах.

Виконавши ці чотири прості дії, Ви інтегруєте систему заборони дискримінації. Це не гарантує, що ви позбудетесь дискримінації як явища, але впровадження політики рівності має цілу низку аргументів:

 1. Ваші працівники будуть лояльніші до компанії та цінуватимуть своє робоче місце;
 2. Вам буде простіше залучати молодих та креативних працівників із сучасними поглядами;
 3. Ваш колектив буде дружнішим, а атмосфера доброзичливішою;
 4. Ваші судові ризики щодо конфліктів на ґрунті дискримінації будуть значно нижчими;
 5. Ви зможете якісно відрізнятись від Ваших конкурентів та залучати нових клієнтів і цілі маркетингові групи;
 6. Ви зможете вигідно відрізнятися на європейському ринку та відкрити для себе співпрацю з європейськими компаніями та споживачами.

Будьте сучасною компанією, впроваджуйте політику рівності!