Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці

77
Рейтинг
80
80
70

Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці є всеукраїнською громадською організацією, яка має статус юридичної особи з моменту державної реєстрації 6 грудня 2002 року у порядку, встановленому законодавством України (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1861 від 6 грудня 2002 року).
Метою діяльності УАОППП є сприяння розвитку організаційної психології та психології праці в Україні.
Основними завданнями УАОППП є:
1. Консолідація та координація професійних зусиль фахівців, які працюють у сфері академічної та практичної організаційної психології, психології праці.
2. Розвиток послуг у сфері організаційної психології та психології праці для різних соціальних сфер (державне управління, промисловість, бізнес, освіта тощо).
3. Сприяння професійному розвиткові членів Асоціації та інших зацікавлених осіб (насамперед, менеджерів та персоналу організацій) у сфері організаційної психології та психології праці.
4. Сприяння міжнародному співробітництву у сфері організаційної психології та психології праці шляхом участі в міжнародних конгресах, семінарах, тренінгах, спільних міжнародних проектах та програмах обміну.

Політика і переваги

Жінки
80
Однакові можливості кар’єрного росту для жінок та чоловіків
15
Жінки серед керівників компанії або відповідальних за прийняття управлінських чи фінансових рішень
15
Рівна заробітна плата жінок порівняно з чоловіками за однаковий обсяг роботи
20
Індивідуальний підхід до типів працевлаштування для працівників з сімейними обов’язками (часткова зайнятість або дистанційна робота)
15
Підтримки балансу «робота – сім'я»
0
Оголошеннях про вакансії без вимоги щодо віку, статі, зовнішності
15

Люди з інвалідністю
80
Працівників з інвалідністю 4% (чи більше) від загальної чисельності працюючих
10
Паркувальний майданчик відсутній
5
Вхід до будівлі, який фізично доступний для людини з порушенням зору (незрячої людини), людини на візку
0
Одноповерхова будівля
15
Універсальна туалетна кімната\кабінка
0
Люди з інвалідністю включені в маркетингову політику компанії
15
Право працівників з інвалідністю на справедливі та сприятливі умови праці на рівні з іншими
20
Програми адаптації для нових співробітників (внутрішні корпоративні правила інтеграції в робочий процес)
15

ЛГБТ
70
Заборона дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності
30
Працевлаштування трансґендерних людей
10
Заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про ЛГБТ та протидія гомофобії на робочому місці
15
ЛГБТ-спільнота включена в маркетингову політику компанії, як цільова аудиторія споживачів товарів і послуг
15
Фінансова чи інша підтримка в проведенні заходів, спрямованих на захист прав ЛГБТ-спільноти
0
Публічна позиція щодо захисту прав ЛҐБТ
0

Карамушка Людмила Миколаївна, Президент Української асоціації організаційних психологів та психологів праці